|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

C10 Serveis i Manteniments

Quins avantatges suposa a l'Ajuntament?

La seva raó de ser rau en la voluntat de tenir un instrument capaç d'assumir la gestió de diferents serveis que, per diferents motius, en els darrers anys han estat cedits a empreses privades.

Gestionar els serveis públics de forma directa ha d'aportar diferents i múltiples avantatges: transparència, qualitat del servei, eficiència, control, i una adequada i justa política laboral.

Per tots i cadascun d'aquests ítems hi ha molta literatura i enceses disquisicions doctrinals, però el que sembla ja pacífic per a tothom és que el sistema actual de licitació o concessió per a la prestació de serveis públics no sembla haver millorat ni la concurrència ni els preus o tarifes dels diferents serveis.

És indispensable en aquests processos, i prèvia "municipalització", acreditar que la gestió directa comporta també un benefici econòmic per a l'Ajuntament, qüestió que cal justificar adequadament amb estudis econòmics cas per cas.

Per tant, no hi haurà a Cardedeu cap supòsit de prestació directa del servei sense un estudi acurat i previ, i les corresponents memòries que avalin que el procés que s'inicia tindrà un impacte positiu en les finances locals.

Quins són els seus objectius en els propers anys? Quin tipus de serveis està previst encarregar a C10?

Des del dia 1 de gener de 2017, C10 Serveis i Manteniments gestiona el servei de neteja d'edificis municipals. En aquest cas la possibilitat va venir donada fàcilment per la finalització del contracte amb l'empresa adjudicatària del servei, moment en que C10 va subrogar tot el personal. Des d'aleshores, dóna aquest servei al propi Ajuntament.

En els propers mesos, i també com a conseqüència de la finalització de la concessió, l'Ajuntament gestionarà de forma directa el Complex Esportiu Municipal.

El futur dependrà de la pròpia capacitat de l'estructura de C10, i de l'èxit i de la constatació que aquesta eina ens aporta beneficis. Idealment, hi ha un munt de possibilitats que no cal enumerar especialment perquè en aquests moments s'estan duent a terme per diferents operadors, però no és menys cert que és públic i notori que diferents ajuntaments catalans estan emprenent aquest camí. I de forma rellevant, en sectors que tenen especial incidència pressupostària com podrien ser la recollida de residus, la neteja de la via pública, l'abastament d'aigua, els serveis funeraris, etc.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: